ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ДАВЛАТ МАДҲИЯСИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ДАВЛАТ МАДҲИЯСИ

Ўзбекистон Республикаси Давлат мадҳиясининг матни ва мусиқаси Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 10 декабрдаги 768-ХII-сонли «Ўзбекистон Республикасининг Давлат мадҳияси тўғрисида»ги Қонуни билан тасдиқланган.

Ўзбекистон Республикасининг Давлат мадҳияси Ўзбекистон Республикаси Давлат суверенитетининг рамзидир.

Ўзбекистон Республикасининг Давлат мадҳиясига зўр эҳтиром билан қараш Ўзбекистон Республикаси ҳар бир фуқаросининг ватанпарварлик бурчидир.

Мутал Бурҳонов мусиқаси 

Абдулла Орипов сўзи

Серқуёш ҳур ўлкам, элга бахт, нажот,

Сен ўзинг дўстларга йўлдош, меҳрибон!

Яшнагай то абад илму фан, ижод,

Шуҳратинг порласин токи бор жаҳон!

Нақорат:

Олтин бу водийлар — жон Ўзбекистон,

Аждодлар мардона руҳи сенга ёр!

Улуғ халқ қудрати жўш урган замон,

Оламни маҳлиё айлаган диёр!

Бағри кенг ўзбекнинг ўчмас иймони,

Эркин, ёш авлодлар сенга зўр қанот!

Истиқлол машъали тинчлик посбони,

Хақсевар, она юрт, мангу бўл обод!

Нақорат:

Олтин бу водийлар — жон Ўзбекистон,

Аждодлар мардона руҳи сенга ёр!

Улуғ халқ қудрати жўш урган замон,

Оламни маҳлиё айлаган диёр!

 

 

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘМЛЕКЕТЛИК ГИМ НИ

«Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик гимн ҳаққында» Нызам 24-декабрь 1993-жылда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Советиниң ХИВ сессиясында қабылланды.

И. Юсупов сөзи

Н. Мухаммеддинов намасы

 

Жайхун жағасында өскен бай терек,

Түби бир шақасы мың болар демек,

Сен сондай саялы, қуяшлы елсен,

Тынышлык ҳәм ығбал сендеги тилек.

Нақыраты:

Дийхан баба напеси бар жеринде,

Жуўсан анқып, кийик қашар шөлинде,

«Қарақалпақстан» деген атынды,

Аўладлар әдиўлер жүрек төринде.

Айдын келешекке шакырар заман,

Мәртлик мийнет, билим жеткизер оған,

Халқын бар азамат, дос ҳәм мехрибан,

еркин жайнап–жасна, мәнги бол аман.

Нақыраты:

Дийхан баба напеси бар жеринде,

Жуўсан анқып, кийик қашар шөлинде,

«Қарақалпақстан» деген атынды,

Аўладлар әдиўлер жүрек төринде.